OSKRBA VSEBUJE:

  • Nastanitev oz. najem boksa
  • Hrana: oves, seno
  • Nastilj: žaganje
  • Čiščenje boksa (2 x dnevno)
  • Hranjenje konja z ekološko hrano (3 x dnevno)
  • Uporaba jahališč po dogovoru (zunanje jahališče, jahalnica)
  • Uporaba sedlarne, garderobe, sanitarije, klubskega prostora
  • Uporaba zunajnih izpustov

Za dodatne storitve po dogovoru.

oskrba